Služby v knihovně

Uvnitř
 • výpůjčky beletrie, naučné literatury i časopisů pro děti a dospělé za podmínek stanovených knihovním řádem.
 • prezenční výpůjčky dokumentů a periodik v knihovně
 • zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) v případě, že požadovaný dokument není v našem fondu
 • rezervace knih (zámluvná služba)
 • informační a poradenské služby, knihovnice Vám rády poradí či pomohou s výběrem knih nebo časopisů
 • výpůjční doba MěK ve Slatiňanech je dva měsíce, MVS dle požadavku půjčující knihovny
 • besedy pro děti a mládež
 • soutěže pro děti a dospělé
  ( nejzajímavější záložka, pohádku, příběh nebo strašidelné dobrodružství, soutěž o nejzajímavější prázdninový zážitek, o velikonoční výzdobu, výroba vánoční ozdoby, výtvarná soutěž „Postavičky s dílny Václava Čtvrtka“ a další)
 • přístup na internet, tiskové výstupy z internetu na černobílou tiskárnu
 • kopírovací služby