Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny je nová služba, která si klade za cíl zodpovědět na otázky široké veřejnosti. Díky ochotě a spolupráci mnoha knihoven v celé České republice se vám pokusíme najít odpovědi, snad i na ty nejvšetečnější otázky.

Pravidla formulace dotazu

Přesná formulace dotazu

Znalost kontextu nám velmi pomůže při zodpovídání vašeho dotazu. Služba přes e-mail má nevýhodu, jelikož nemůžeme mluvit tváří v tvář. Proto vás prosíme, aby byly vaše dotazy přesně formulované.

Otázky, týkající se hardwaru či softwaru

Pokud máte problém se svým počítačem, je lépe vyhledat počítačového technika.

Dotazy na vše možné

Samozřejmě, budeme se snažit vždy odpovědět na váš dotaz z kterékoli oblasti, ale prosíme, abyste měli na paměti, že jsme pouze lidé.

Právní dotazy

Pokud máte nějaký problém z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, ale právníka. Knihovny vám mohou poskytnout informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

Referáty a otázky ke zkouškám

Nežádejte nás ani o psaní referátů a vypracovávání otázek ke zkouškám místo vás. Jsme informačním centrem, ale nemůžeme zodpovídat dotazy, které vám položil váš profesor nebo nadřízený. Můžeme vám však pomoci nalézt potřebnou literaturu k vyřešení vašeho požadavku.

E-mail

knihovna@slatinany.cz