Zpět na přehled...

Výstava fotografií

 

Ve Společenském domě ve Slatiňanech proběhla ve dnech 23.4. – 5.5. 2007 výstava fotografií pod názvem „Slatiňanské vandrování aneb svět očima slatiňáků“. Každý kdo přispěl fotografiemi ze svého alba si jich velice váží a vůbec nezáleželo na tom, v jaké dálce byly pořízeny. Někteří poskytli fotografie ze Slatiňan či okolí a považují je za unikátní, jiní s Ameriky, Afriky, Asie nebo Nového Zélandu, a také je považují za ty nejlepší. Na výstavě se podílelo celkem 20 vystavovatelů, shlédli jsme fotografie z 5 světadílů a ze 36 zemí světa. Bylo zapůjčeno a vystaveno celkem 542 fotografií různých rozměrů i kvalit. Výstavu shlédli desítky návštěvníků. Potěšila nás hlavně hojná účast při slavnostním zahájení výstavy 23.5.2007 a následné besedě s Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem státního okresního archivu Chrudim na téma „Archivní poklady Slatiňan“.

Fotografie najdete na adrese http://www.slatinany.cz/gallery/vystava-foto